Pekné grafy spotreby elektriny s NodeMCU a prometheus.io

St, 25.5.2016 - 13:53

Som trochu posadnutý trackovaním všetkého a sledovaním grafov, kam patrí aj spotreba elektriny v byte, kde bývam. Ale pravidelná ručná kontrola a zapisovanie údajov do tabuľky je únavné. Našťastie som našiel tento návod a po väčších úpravách som schopný sledovať aktuálnu spotrebu, posielať dáta na Prometheus server a sledovať grafy v Grafane.